Strečink

Jednotlivé lekce pro zlepšení mobility a flexibility celého těla. Vhodné i pro úplné začátečníky  a nečleny kurzů. Strečink je důležitá část regenerace při cvičení, ale i  při běžném životě. Správně uvolněné svaly pomáhají jak funkcím pohybového aparátu,  tak k lepší funkci vnitřních orgánů. Přijďte se uvolnit a naučit se nové protahovací cviky a v neposlední řadě zvýšit flexibilitu.